De fire elementer - VAND & JORD

   

Læsning af fødderne handler om fortiden og nutiden. Det er ikke muligt under fødderne at forudsige fremtiden. Hvis de problemer eller de følelser, der ses under fødderne bliver arbejdet med, vil fødderne overtid ændre sig.

Mine egne erfaringer

Jeg oplevede selv under min skilsmisse, at min hæl begyndte at gøre ondt og at den fysisk udvidede sig. Jeg havde inden da en smal hæl, men den er nu vokset til at være en bred hæl, som fortæller, at jeg kan stå selv og ikke har brug for at spørge til råds. Jeg er mere fri og levende, og har ikke behov for at spørge til råds, som inden min skilsmisse.  Med de fire elementer, har man mulighed for at kunne læse dine behov. Man kan ud fra de vand og luft læse om følelserne og hælens form kan give os besked om din intuition og beslutningstagen.

VAND:
Følelsernes univers. Her læses hvilke følelser, der er dominerende i livet. Det kan være vrede, irritabilitet, skyld, skam, angst, frygt, tillid og selvværd. Det er også her vi kan se om der er følelsesmæssigt flow, eller om bølgerne går højt og det er svært at være i livet. Om vi er vores følelser eller vi evner at observere dem og ikke blive dem. Vand repræsenterer vores følelser, og nogen gange kan vi blive overrumplet eller vi vælter bogstaveligt, når følelserne løber af med os. Vi er forskellige som mennesker og ligesom det er forskelligt, hvordan vi har lært at håndtere vores følelser. Nogle er meget udadvendte og andre vælger at vende det indad. Det vil også kunne læses under fødderne, for fødderne taler!

JORD:
Stabilitetet og sikkerhed er kendetegnet for jord. Hælens form fortæller om, hvor god du er til at træffe dine egne beslutninger, om du har fået lov til at gøre dig dine egne erfaringer eller om du er blevet passet på, så du ikke har fået lov til at opleve verden på egen hånd. Eks. en bred hæl fortæller om lederegenskaber kontra mangel på sammen pga. usikkerhed.

Fodlæsning er sjovt, fordi vi alle kan lide at høre noget om os selv. Det spændende og fantastiske ved det, er at det også kan bruges som et meget effektivt selvudviklingsværktøj, som hjælper med at indse og håndtere følelsesmæssige problemer, så du kan blive fri og gå videre i livet med tillid og et åbent hjerte. Er der områder i dit liv, som er svære eller du kæmper med, vil det manifestere sig under fødderne. Under en fodlæsning, kommer der ikke noget frem du ikke allerede ved i forvejen, eks. din nysgerrighed, din korte lunte, din kreativitet og hvordan du går til opgaverne eks. Du ved det godt, og nogen gange kan det være svært at indrømme, men når du bliver opmærksom på situationer og tendenser, kan det forhåbentlig så frøet til et nyt skridt i den rigtige retning.

Du kan også læse om de sidste to elementer ILD og LUFT.

På min Mini-wokshop vil jeg komme ind på ovenstående tanker og meget mere, hvor vi vil bruge elementerne (Bla. VAND & JORD) til at finde svarerne under fødderne.

Læs mere om Mini-workshoppen her.